Parterapi

Parterapi

Det er ikke alltid lett å leve sammen og det krever ofte en innsats for å finne en måte å være sammen på som får fram det beste i hverandre.


 

Noen par vil gå i terapi for å bli mer kjent med hverandre, for sammen å finne ut hvordan de best kommuniserer og lytter, hva de som par er gode på og hva de kan jobbe mer med.

 

Andre par kommer i terapi fordi de stadig går i konflikt, har forskjellige ønsker for forholdet og samlivet, eller de står ved et veiskille: skal vi forsette å leve sammen, eller skal vi gå fra hverandre?

 

Gjennom parterapi kan vi arbeide med det som er vanskelig og se på hvilke muligheter som ligger i relasjonen.

Parterapi kan være en hjelp til å forstå hverandre bedre og til å bli varere på hvordan dere samhandler, kommuniserer og lytter til hverandre.

Terapi gjør det ofte lettere å gjøre de gode valgene for paret, enten det er å bli eller å gå fra hverandre.