Terapeuten

Terapeuten

Relasjoner og sampillet mellom  mennesker har opptatt meg helt fra jeg var barn.

Vi er alltid i relasjon til  noe eller noen. Vårt potensial kan utvikle seg godt når vi blir besvisst på hvordan vi påvirker og påvirkes, og våger ta sjansen på å oppdage noe nytt i meg selv og den andre.

Dette er noe av det jeg som terapeut ønsker å legge til rette for.

 

Jeg har min 4-årige gestaltterapiutdannelse fra Norsk gestaltinstitutt Høyskole Oslo og ble ferdig utdannet våren 2016.

Fra tidligere har jeg en can.mag i musikkvitenskap og profesjonsutdanning i teologi fra Universitetet i Oslo. 


I tillegg til egen praksis som gestaltterapeut, arbeider jeg som samtaleterapeut i skolehelsetjenesten ved Geilo Helsestasjon.

 

Jeg har bred erfaring med å samtale med mennesker i vanskelige livssituasjoner, spesielt innenfor sorg og livskriser.

Jeg har også mye erfaring med å arbeide med barn og ungdom i forhold til mestring, selvfølelse og prestasjonsangst.

 

Som medlem av Norsk gestaltterapeut forening er jeg forpliktet til å motta veiledning og følge NGF sine etiske prinsipper.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt.

NGF har et klageorgan tilrettelagt for klienter.

Kontaktinformasjon:


Margit Kristin Frida Lappegard

Gestaltterapeut MNGFTlf: 91 55 04 53


E-post: margit@lappegardgestaltterapi.no

Besøksadresse:


Veslestlåttvegen 17, Geilo

2. etg over Sport 1

Følg oss gjerne på:

 ... og på Instagram

 - og del gjerne!

Copyright 2016-2019 Lappegard gestaltterapi. All Rights Reserved