Terapeuten

Terapeuten

Relasjoner og sampillet mellom  mennesker har opptatt meg helt fra jeg var barn.

Vi er alltid i relasjon til  noe eller noen. Vårt potensial kan utvikle seg godt når vi blir besvisst på hvordan vi påvirker og påvirkes, og våger ta sjansen på å oppdage noe nytt i meg selv og den andre.

Dette er noe av det jeg som terapeut ønsker å legge til rette for.

 

Jeg har min 4-årige gestaltterapiutdannelse fra Norsk gestaltinstitutt Høyskole Oslo og ble ferdig utdannet våren 2016.

Jeg er sertifisert COSPveileder (Trygghetssirkelen).

Fra tidligere har jeg en can.mag i musikkvitenskap og profesjonsutdanning i teologi fra Universitetet i Oslo. 


I tillegg til å drive egen praksis som gestaltterapeut, arbeider jeg også som terapeut ved Ringerike og Hallingdal Familievernkontor.

 

Jeg har bred erfaring med å samtale med mennesker i vanskelige livssituasjoner, spesielt innenfor sorg og livskriser.

Jeg har også mye erfaring med å arbeide med barn og ungdom i forhold til mestring, selvfølelse og prestasjonsangst, samt foreldreveiledning.

 

Som medlem av Norsk gestaltterapeut forening er jeg forpliktet til å motta veiledning og følge NGF sine etiske prinsipper.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt.

NGF har et klageorgan tilrettelagt for klienter.