Gruppeterapi og workshop

Gruppeterapi og workshop

Gruppeterapi


En gang i året setter jeg opp en terapigruppe, gjerne med et bestemt tema. Å være med i en gruppe over tid, kan være veldig berikende.

Du oppdager at du kanskje ikke er den eneste som tenker eller føler som du gjør, og får større innblikk i hvordan andre takler tilsvarende utfordringer. Og de fleste opplever også at en gruppe er overraskende god støtte i den prosessen du er i.

I tillegg er gruppeterapi en god øvelse i realsjonskompetanse. Vi påvirker og påvirkes, og hvem jeg blir sammen med andre blir ofte tydeligere.


I en gruppe har alle taushetsplikt og det er i alles interesse at det kjennes trygt å delta der.

Å være med i en terapigruppe kan virke skummelt, og er samtidig en fin måte å utfordre seg selv på.Workshop


Jeg holder også workshop fra tid til annen og lager også workshop på bestilling.

Workshop er en fin igangsetter for en prosess og er i utgangspunktet mindre utfordrende en enn gruppeterapi eller vanlig terapi.


Hvem bestiller et workshop? Det kan være bedrifter som ønsker å jobbe med kommunkasjon og samspill, ulike foreninger og lag som vil jobbe med ulike tema, skoler med mer.

Ta kontakt hvis du eller din bedrift er interessert.