Indivdualterapi

Individualterapi

Ofte kommer klienter i terapi når de ønsker en endring, utvikling, opplever å stå fast eller er i en form for livskrise.

 

I gestaltterapi kan vi jobbe med blant annet:

  • sorg
  • nedstemthet
  • utmattelse
  • lav selvfølelse
  • avhengighet
  • spiseforstyrrelser
  • prestasjonsangt
  • Frykt/redsel
  • relasjonsutfordringer

 

Du kan også gå til gestaltterapi for å forebygge, eller for å bli bedre kjent med deg selv.