Gestaltterapi

Gestaltterapi


Noen ganger blir utfordringene for store. Da kan det være godt å snakke med noen, tenke høyt sammen og finne fram til en mer levelig måte å være i det som er.


I gestaltterapi jobber vi med å øke din varhet på hva som skjer i deg og rundt deg i de situasjonene du kjenner krevende. Målet er å gi deg nok støtte til at du tydeligere kan se deg selv og dine reaksjonsmønstre, dine muligheter, begrensinger og potensial. Det kan gi en større valgfrihet og mulighet til å handle mer hensiktsmessig.


Gestaltterapi er en prosessorientert samtaleterapi med varhet for hele mennesket; tanker, følser og kropp.

Ofte bærer vi med oss tanker og måter å gjøre ting som en gang var den beste løsningen, men som kanskje ikke er så hensiktsmessig lenger. Ved å oppdage hva vi gjør i ulike situasjoner og relasjoner, kan vi også ta noen aktive valg. Det innebærer hva vi føler, tenker, kjenner, hvordan vi tar inn omgivelsene våre.


Gestlatterapi legger vekt på situasjonen som er her og nå. Vi kan arbeide med hendelser og mønstre fra fortiden, men da først og fremst med fokus på hvordan det påvirker oss i dag.

Ved å bringe fra "der og da" til "her og nå" får vi mulighet til å velge hvordan vi forholder oss til det i dag.


I gestaltterapi vektlegges relasjonen mellom terapeut og klient. Terapeuten er delaktig i møtet med klienten og sammen utforsker de alle de ulike mulighetene som er hos klienten.

Som terapeut er jeg opptatt av at klient og terapeut er likeverdige parter i terapien.

Når vi møtes med likeverd, åpner det opp nye muligheter. Da er det mulig å våge det sårbare, utforske og å oppdage.

Jeg bruker aktivt det som skjer i møtet mellom meg og klienten som utgangspunkt for terapien.

Det er viktig for meg at klienten opplever respekt, støtte og aksept i terapirommet. Aksept for det som er, respekt for sine grenser og støtte til ta ansvar for sine valg.


Som gestaltterapeut gir jeg ikke råd til hvordan løse livet. Jeg tror klienten selv har svaret, og gestaltterapi kan bidra med å oppdage det - gjennom å øke din varhet på hva du gjør, hvordan du gjør det og på dine valgmuligheter.


Her finner du mer informasjon om gestaltterapi: